EET je povinnost...

Parlamentem České republiky byl schválen zákon o elektronické evidenci tržeb - EET.  Od 01.12.2016 bude tedy postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. 

Elektronická evidence tržeb (EET) je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy, a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou. Existovat budou i řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu.

Zavedením elektronické evidence tržeb bude případné podvodné jednání podnikatele pro Finanční správu i zákazníka snadno rozpoznatelné. Systém e-tržeb (EET) umožní efektivněji zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami.

Pro Finanční správu je důležité zabránit negativnímu dopadu krácení tržeb nejen na poctivé podnikatele, ale na všechny občany ČR, kteří daně odvádějí státu tak, jak mají. Poctiví podnikatelé nebudou muset uvažovat o ukončení svého podnikání, protože nejsou schopni konkurovat těm, kteří tržby nepřiznávají a daně neplatí. Nebude nutné zvyšovat daně, ba naopak, může do budoucna dojít ke snížení daňové zátěže. Zároveň bude větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti apod.

EET - Finanční správa

Vše na jednom místě

Akce - kompletní software na dva měsíce zdarma!

Nakoupit výhodně v e-shopu